Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 53
im. Stefana Żeromskiego

pl. Wyzwolenia 18
40-423 Katowice
tel.: 32 255 7147, 32 254 5740

ul. Szopienicka 58a
40-431 Katowice
tel.: 32 254 5791

ul. Oswobodzenia 47
40-404 Katowice
tel.: 32 255 7163

szkola53katowice@poczta.onet.pl

Sekretariat szkoły czynny codziennie
w godzinach 7:30 - 15:30

sekretarz   –   G. Przyłucka
referent   –   P. Skowron
sekretarz   –   A. Szarek

Wpłaty za obiady, legitymacje, duplikaty świadectw szkolnych
Nr rachunku: 12 1020 2313 0000 3402 0515 1537

Rada Rodziców:

Przewodnicząca:    Karolina Gawron
Z-ca przew.:    Agnieszka Góral - Filipkowska
Skarbnik:    Dorota Hus
Sekretarz:    Dominika Boroń - Bierońska

Rada Rodziców - dyżury:

wtorek    08:00   -   10:00

E-mail: sp53rada@gmail.com

Numer konta:
PKO BP Oddział I w Katowicach
34 1020 2313 0000 3802 0558 0461

Komisja rewizyjna:

Anna Grabiec
Paulina Krysta

Stołówka szkolna

Wydawanie obiadów:
pn. - pt. 12:30 - 15:15
Cena obiadu szkolnego:
dla uczniów - 3,00 zł,
dla nauczycieli - 6,50 zł
 

Wpłaty za obiady szkolne można wnosić u intendentki
codziennie w godz. 8:00 - 15:00
lub na konto: 12 1020 2313 0000 3402 0515 1537

Świetlica szkolna
czynna:
pn. - pt. 6:00 - 17:00

mgr D. Chodorowska mgr A. Pinkosz
mgr A. Grychtoł mgr Z. Ochorok
mgr A. Mazur

Ubezpieczenie

Numery polis:

Wariant I (28zł) 92102096
Wariant III (49zł) 92102097

Więcej informacji tutaj

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 30 kwietnia 2018
2 2 maja 2018
3 4 maja 2018
4 1 czerwca 2018

Świetlica szkolna czynna od 6:00 do 17:00.

Godziny przyjmowania rodziców

Dyrektor szkoły mgr Irena Cichoń

poniedziałek    14:30   -   15:30
piątek    9:00   -   10:00

Wicedyrektor szkoły mgr Krystyna Kokoszka

wtorek    7:30   -   8:30
środa    14:30   -   15:30

Wicedyrektor szkoły mgr Iwona Orlikowska

wtorek    8:00   -   9:00
czwartek    15:00   -   16:00

(ul. Oswobodzenia 47)

Pedagog szkolny mgr Monika Rejdych
przyjmuje:

poniedziałek    10:30   -   15:00
wtorek    9:00   -   14:30
środa    9:15   -   14:15
czwartek    8:00   -   13:00
piątek    11:00   -   15:00

Doradca metodyczny mgr Joanna Wosianek

Harmonogram zajęć tutaj

BHP

W sprawach BHP przyjmuje wyznaczony pracownik Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
Wypadki proszę zgłaszać w sekretariacie szkoły.

Pielęgniarka szkolna

p. Bożena Rajkiewicz

wtorek    9:45   -   15:00
piątek    7:30   -   12:30

p. Anna Stępień

czwartek    7:30   -   15:00

Biblioteka
mgr D. Pindel

Godziny otwarcia:

poniedziałek    7:30   -   12:00
13:00   -   14:35
wtorek    7:30   -   14:00
środa    9:40   -   15:10
czwartek    8:45   -   9:50
10:50   -   15:15
piątek    7:30   -   14:00

Basen szkolny

Uwaga! Od 09.02.2018 basen szkolny nieczynny do odwołania.

Basen szkolny dla mieszkańców czynny w godzinach:

wtorek    15:00   -   17:30
czwartek    16:00   -   17:30
piątek    19:30   -   20:30

Więcej informacji tutaj

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Zebrania z rodzicami: 12.09.2017r.; 21.11.2017r.; 23.01.2018r.; 20.03.2018r.; 22.05.2018r.

W klasach gimnazjalnych: 13.09.2017r.; 22.11.2017r.; 24.01.2018r.; 21.03.2018r.; 23.05.2018r. /budynek przy ul. Oswobodzenia 47/

Konsultacje z rodzicami: 17.10.2017r.; 24.04.2018r.

W klasach gimnazjalnych: 18.10.2017r.; 25.04.2018r. /budynek przy ul. Oswobodzenia 47/

Parking szkolny
Godziny otwarcia:

w dni pracy szkoły    6:00   -   17:00
w dni spotkań z rodzicami    6:00   -   20:00