Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

Świetlica

Ważne informacje dla rodziców

  • Świetlica jest czynna od 6:00 do 17:00.

  • Odbiór dziecka każdorazowo potwierdzamy własnym podpisem na liście obecności.

  • Dzieci zwalniamy wyłącznie po pisemnej informacji rodziców.

  • Dzieci mozna zapisywać do świetlicy przez cały czas trwania roku szkolnego.

  • Dzieci korzystające z obiadów są objęte opieką wychowawców podczas przerwy obiadowej. Dzieci przebywające w świetlicy idą na obiad o godzinie 13:00 lub 13:10.

Harmonogram pracy świetlicy jest elastyczny i uwzględnia odbieranie dzieci z basenu, zajęcia pozalekcyjne dzieci, ciche zajęcia w bibliotece, przebywanie na świeżym powietrzu, swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, odrabianie zadań domowych, edukację medialną.

Działalność świetlicy

Cały rok wychowawcy prowadzą akcję "Cała Polska czyta dzieciom" (czytamy codziennie przez 15 min) oraz akcje "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole". Na stałe w działania świetlicy weszło przygotowanie szkolnego konkursu dla klas młodszych z zakresu wiedzy o ruchu drogowym.