Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

Dla rodziców

31.03.2020

Rodzice i Uczniowie klas VIII
Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Materiały informacyjne Śląskiego Kuratora Oświaty

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 PDF
Podstawa prawna rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 Link

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

Uprzejmie proszę o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi w zakładce.