Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

Dla rodziców

24.10.2018

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19

Zasady rekrutacji i wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły dostępne do pobrania poniżej oraz w sekretariacie szkoły.

Zasady rekrutacji WORD PDF
Zgłoszenie dziecka z rejonu do szkoły podstawowej (zał. 1) WORD PDF
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu (zał. 2) WORD PDF
Oświadzczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka spoza rejonu ubiegającego się o miejsce w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach (zał. 3) WORD PDF
Oświadczenie woli przyjęcia i uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach (zał. 4) WORD PDF

Granice obwodu: Braci Woźniaków, Strumienna, Stawiska, Magazynowa, Gospodarcza.
Ulice należące do obwodu szkoły:
Boliny, Braci Woźniaków, Bzów, Cmentarna, Antoniego Czechowa, Garbarska, Giszowiecka, Gospodarcza, Górniczego Dorobku, Grodowa, Hodowców, Janowska, Kolonia Amandy, Bernarda Krawczyka, ks.Alojzego Ficka, Teodora Kulika, Leśnego Potoku, Lwowska od 38 do końca, Magazynowa, Nad Stawem, Zofii Nałkowskiej, Niwna, Ociepki, Odrowążów, Oswobodzenia, Plac Wyzwolenia, Ruczajowa, Rymarska, Spacerowa, Stawiska, Strumienna, Surowcowa, Szopienicka, Szyb Wodny, Świętej Anny, Transportowców, Wiklinowa, Zamkowa