Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

RodzinneCzytanie.pl!

Konkurs „Wypasiona klasa”

www.owocewszkole.org

Dowiedz się więcej

INFORMACJA DLA RODZICÓW
WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

  • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
  • Miejsce zamieszkania ucznia na terenie gminy Katowice
  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 456,00 zł netto (art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej)
  • –   za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (maj) – wnioski złożone w czerwcu (za sierpień) – wnioski złożone we wrześniu
  • –   należy złożyć oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach
  • –   WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:
    OD 01.06. DO 19.06.2015R.,
    LUB OD: 01.09 DO 15.09.2015R W GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO

Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 19 maja 2015r. (wtorek)

Klasa Sala Godzina Klasa Sala Godzina
Ia 32 17:00 IVa 3 16:30
Ib 23 16:30
25 maja 2015
IVb 5 16:30
Ic 12 Zebranie odbedzie się w innym terminie IVc 03 16:30
Id 34 16:30
26 maja 2015
Va 7 16:30
IIa 15 16:30
14 maja 2015
Vb 02 16:30
IIb 31 17:00 Vc 01 16:30
IIc 28 16:30
26 maja 2015
VIa 09 16:30
IIIa 14 16:30
9 czerwca 2015
VIb 07 16:30
IIIb 13 16:30
9 czerwca 2015
VIc 08 16:30
IIIc 24 16:30
9 czerwca 2015

Wyniki FINAŁU Małej Olimpiady Matematycznej 2015

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w SP nr 1 w Katowicach odbył się finał Małej Olimpiady Matematycznej, w którym brało udział 32 uczestników. Tytuł laureata uzyskało 12 uczniów, w tym jeden uczeń naszej szkoły - KACPER ŻOK ( klasa VI a).

Serdecznie gratulujemy

Sprawozdanie z Finału Wojewódzkich Igrzysk w Biegach Łyżwiarskich Szkół Podstawowych - Jastrzębie 2015

27 marca 2015 roku w Jastrzębiu odbył się Finał Wojewódzkich Igrzysk w Biegach Łyżwiarskich Szkół Podstawowych dziewcząt oraz chłopców. Miasto Katowice reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego.

Czytaj dalej...

Echa Miejskiego Konkursu Literackiego dla klas trzecich

Zdjęcia ...

25 marca 2015 roku w naszej szkole odbyła się XIV edycja Miejskiego Konkursu Literackiego „Przygoda z lekturą”. Konkurs literacki wpisał się już w tradycję naszej szkoły.

W konkursie wzięło udział 26 uczestników z 24 szkół katowickich. W salach przygotowane były bajkowe stanowiska. Uczestnicy rozwiązywali rozmaite zadania konkursowe dotyczące wcześniej podanych baśni i bajek. Wykazali się bardzo dobrą znajomością przeczytanych teksów. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany i na wysokim poziomie. Różnica w zdobytych punktach była minimalna. Nic dziwnego, że w tym roku była rekordowa liczba nagrodzonych, przyznano 2 pierwsze i 2 drugie miejsca oraz 6 trzecich miejsc.

Z radością informujemy, że Dominik Kubas uczeń klasy IIIa reprezentujący naszą szkołę zajął II miejsce.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Poczęstunek zasponsorowała Rada Rodziców naszej szkoły, za co dziękujemy.

Serdecznie gratulujemy

17 marca 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w SIÓDMYM MIEDZYSZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM DLA KLAS SZÓSTYCH organizowanym przez Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach. Konkurs sprawdzał umiejętność rozwiązywania niestandardowych zadań matematycznych, wymagających pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem.

Uczeń klasy VIa KACPER ŻOK zajął w nim II miejsce.

Wszyscy nagrodzeni uczniowie zostali zaproszeni do Zespołu Szkół nr 7 na Dzień Śląski, który odbędzie się 31 marca 2015r.

Serdecznie gratulujemy

Zapisy dzieci na rok szkolny 2015/2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach ogłasza zapisy na rok szkolny 2015/2016 dzieci do klasy I z rocznika 2008 i 2009. Zapisy trwają od 1 do 31 marca br.

Zapisu dziecka można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły przy pl. Wyzwolenia 18 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 lub telefonicznie pod numerem 32-254-57-40.

Zasady rekrutacji do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka

Legitymacje szkolne

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dot. legitymacji szkolnych, należy zgłosić się z legitymacją szkolną do sekretariatu szkoły celem dopisania numeru PESEL i opatrzenia wpisu pieczęcią szkoły.

Uczniowie, którzy wyjeżdżają w czasie ferii i potrzebują ważną legitymację szkolną, proszeni są o indywidualne dostarczenie swojej legitymacji do sekretariatu szkoły w czasie ferii. Od pozostałych uczniów wychowawcy klas po feriach zbiorą legitymacje i dostarczą do sekretariatu szkoły.

Katowicka Liga Szachowa Szkół Podstawowych

W piątek 27 lutego 2015 w murach budynku naszej szkoły przy ul. Szopienickiej 58a odbyły się międzyszkolne zawody Katowickiej Ligii Szachowej Szkół Podstawowych. Organizatorem był p. Piotr Machowski. Była to druga z czterech rund rozgrywek przewidzianych w tym roku szkolnym. Na zawody dotarło 12 szkół, które rozgrywały mecze w drużynach czteroosobowych.

Czytaj dalej...

27.02.2015

W grudniu 2014 trio w składzie: Edyta Jaguś kl. IIc - skrzypce, Gabriel Stogniew kl. Id - skrzypce , Ignacy Pindel kl. IIIa – instrumenty perkusyjne zdobyło I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Pastorałko nieś się biała”. Wykonali pastorałkę „Zagraj dziecku kołysankę”.

Gratulujemy sukcesu !

W XIII Międzyszkolnym Konkursie Regionalno-Plastycznym „Malowanie na porcelanie”, który odbył się 21.11.2014 w SP 1 Katowice III miejsce zdobyła Julia Kościuk z klasy IIc.

Gratulujemy sukcesu !

W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym: „Portret św. Mikołaja” Emila Pachelska z kl. IIIb zdobyła III miejsce, a Krzysztof Bąk z kl. IVa wyróżnienie.

Gratulujemy sukcesu !

„TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”

KONKURS GRANTOWY, KTÓRY ODMIENI ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ „NIKISZ” POLSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

Polskie Towarzystwo Kulturalne otrzymało grant w konkursie organizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Projekt pn. „Solidny grunt pod nogami” skierowany do dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej „Nikisz” okazał się także faworytem w internetowym głosowaniu.

Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 14 stycznia 2015r. w Warszawie. Wśród obecnych byli:
Mateusz Morawiecki – Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK
Eliza Dzwonkiewicz – Prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK
Mirosław Skiba – Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Uroczystość poprowadził m.in. ambasador projektu, aktor Kuba Wesołowski, a oprawę muzyczną przygotował mistrz świata DJ-ów – Steve Nash.

Nagrody w imieniu PTK odebrała Skarbnik Zarządu – Pani Zofia Szot.

Projekt przyczyni się do wzrostu estetyki i funkcjonalności pomieszczeń świetlicy, w których dzieci poświęcają czas na naukę i zabawę.

„Bal karnawałowy klas IV - VI”

Karnawał to czas wspaniałej zabawy. W wtorek 20 stycznia 2015r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa, w której uczestniczyli uczniowie klas IV - VI.

Czytaj dalej...

„Rodzinne kolędowanie”

Dnia 16 stycznia 2015 roku po południu w świetlicy szkolnej odbyło się wspólne kolędowanie dla rodziców i uczniów z klas I. Uczniowie i nasi goście wspólnie śpiewali kolędy: Przybieżeli do Betlejem”, „Anioł pasterzom mówił” i pastorałkę „Dzyń , dzyń, dzyń”. Na gitarze lub akordeonie akompaniował pan Michał Stogniew, absolwent naszej szkoły, obecnie nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie.

Czytaj dalej...

Uczennica klasy VIa Karolina Kudela otrzymała dyplom laureata za publikację utworu poetyckiego w XI tomie ANTOLOGII POEZJI DZIECIĘCEJ w ramach WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO dla szkół podstawowych i gimnazjów pod Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Zabrze. Wydany tomik poezji opatrzony został recenzją m.in. Pana Jacka Cygana – autora tekstów piosenek. Podsumowaniem konkursu był Wernisaż Poetycki w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, który odbył się 3.12.2014r.

Gratulujemy sukcesu !

Nasz elementarz 2014/2015

Informacja dla Rodziców

We wrześniu 2014 roku MEN uruchomiło stronę internetową: naszelementarz.men.gov.pl, na której znajdziecie Państwo informacje, wskazówki, zadania i ciekawe linki związane z darmowym podręcznikiem „Nasz elementarz”. Na stronie zamieszczono także szczegółowo omówione warunki korzystania z darmowego podręcznika.

Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła ma prawo żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic/opiekun ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez NBP Oddział Okręgowy w Warszawie, nr rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać „zwrot za podręcznik część…..” podając numer jednej z czterech części podręcznika. Podstawa prawna Art. 22 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 811)

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA KL. III
„IDZIE NIEBO CIEMNĄ NOCĄ”

I MIEJSCE – KINGA STOKFISZ KL. III B

II MIEJSCE – JULIA GLOBISZ KL. III C

III MIEJSCE – MARTYNA MODZELEWSKA KL. III A

Gratulujemy !

Wyniki konkursu plastycznego „Portret patrona mojej szkoły”

Zakończył się konkurs plastyczny „Portret patrona mojej szkoły”, zorganizowany z okazji 150 rocznicy urodzin S. Żeromskiego. Z bardzo wielu prac dostarczonych do biblioteki nagrodzono następujących uczniów:

I miejsce - Dawid Giermasiński kl. IVc

II miejsce - Zuzanna Wośko kl. IVa

III miejsce - Klaudia Hansel kl. VIb

Wyróżnienia - Nikola Ciepły kl. IVc, Milena Szymoszek kl. IVc

Zwycięzcom gratulujemy !

XXIII Wojewódzki Konkurs Matematyczny „NUDNA MATEMATYKA”

W dniu 24 września 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXIII Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „NUDNA MATEMATYKA” organizowanym przez Pracownię Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”. Do półfinału tego konkursu, który odbędzie się 13 listopada, zakwalifikował się uczeń klasy VIa KACPER ŻOK.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dojście do finału :-)

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

1.

Gabriela Przepaśniak

Przewodnicząca

2.

Julia Stęclik

Z-ca przewodniczącej

3.

Paulina Malinowska

Skarbnik